فال انبیاء  چاپ
تاریخ : یکشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1390

فال انبیا الهی نیت کنید

 


سوره مبارکه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت کنید و اشاره ای فرمائید.

 

فال انبیا الهی نیت کنید