بــازی روزگـــار  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1390

بــازی روزگـــار


بــازی روزگـــاربازی روزگار را نمی فهمم!من تو را دوست می دارم.تو دیگری را.دیگری مرا.و همه ما تنهاییم! داستان...

ادامه مطلب