من چقدر ثروتمندم ...  چاپ
تاریخ : شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1389

من چقدر ثروتمندم ...


داستانهوا بدجورى توفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى مچاله شده بودند. هردو لباس هاى کهنه و ...