کاریکاتورهواپیماهای ایران  چاپ
تاریخ : شنبه 25 دی‌ماه سال 1389

کاریکاتورهواپیماهای ایران

کاریکاتور: هواپیماهای ایرانباز هم سقوط هواپیمایی دیگر ! آیا این ماجرا ادمه داره!!!.امیدوارم برا شما اتفاق نیفته....

ادامه مطلب