نامه غضنفر به زنش -طنز  چاپ
تاریخ : شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389


نامه غضنفر به 

 

 

 

نامه 
غضنفر به زنش (طنز)

 

روزی غضنفر برای کار و امرار معاش قصد سفر به آلمان میکنه و

همسرش و نوزده بچه قد و نیم قد رو رها کنه
ادامه مطلب