یک تست جالب خودشناسی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1389
یک تست جالب خودشناسی
There is a very, very tall coconut tree یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود and there are 4 animals, و 4 حیوان زیر درخت جمع شده بودند : A Lion یک شیر A Chimp یک میمون A Giraffe یک زرافه AND... و ... A Squirrel یک سنجاب They decide to compete to see who is the fastest to get a banana off the tree. آنها تصمیم...